ประวัติท่าน : นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข

ชื่อ : นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หน้าที่ : รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
อีเมลล์ : koneemah@pattani1.go.th
โทรศัพท์ : 0810955508
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 133