ประวัติท่าน : นายเสกสรรค กอเส็ม

ชื่อ : นายเสกสรรค กอเส็ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หน้าที่ : รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ : seksak@pattani1.go.th
โทรศัพท์ : 0896576679
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 135