ประวัติท่าน : นางพัชรี ภู่เพชร

ชื่อ : นางพัชรี ภู่เพชร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่ : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
อีเมลล์ : torphacharee@gmail.com
โทรศัพท์ : 0872870659
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 133