ประวัติท่าน : น.ส.สุไรดา หมัดเลียด

ชื่อ : น.ส.สุไรดา หมัดเลียด
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
หน้าที่ : กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
อีเมลล์ : monpower.ptn1@gmail.com
โทรศัพท์ : 0897378591
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 164