ประวัติท่าน : นายสมาน เง๊าะ

ชื่อ : นายสมาน เง๊าะ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ : sman_212@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0897361797
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 173