ประวัติท่าน : น.ส.ภัชรี ซ้ายเกลี้ยง

ชื่อ : น.ส.ภัชรี ซ้ายเกลี้ยง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน้าที่ : กลุ่มงานบริหารการเงิน
อีเมลล์ : money_ptn1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0865742494
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 112