ประวัติท่าน : นางสาวชัชชญา กัญจนชุมาบุรพ

ชื่อ : นางสาวชัชชญา กัญจนชุมาบุรพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่ : กลุ่มงานบริหารการเงิน
อีเมลล์ : chatcha2475@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0872731800
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 115