ประวัติท่าน : นายวิสุทธิ์ ทองไหม

ชื่อ : นายวิสุทธิ์ ทองไหม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ : ทำความสะอาด
อีเมลล์ : visut_ptn1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0811896476
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 102