ประวัติท่าน : นายหิ้น เขียวหมี

ชื่อ : นายหิ้น เขียวหมี
ตำแหน่ง : ช่างสี 4
หน้าที่ : พนักงานขับรถ
อีเมลล์ : hing_ptn1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0819634806
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 100