ประวัติท่าน : นายปราโมทย์ จันทรัตน์

ชื่อ : นายปราโมทย์ จันทรัตน์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หน้าที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อีเมลล์ : mot_2557@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 0890243961
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 108