ประวัติท่าน : นางจิตติมาศ พวงมณี

ชื่อ : นางจิตติมาศ พวงมณี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อีเมลล์ : Jittimas_tik@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0864806271
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 102