ประวัติท่าน : นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน

ชื่อ : นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หน้าที่ : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
อีเมลล์ : abdullayid@pattani1.go.th
โทรศัพท์ : 0810956377
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 202