ประวัติท่าน : นายบุญณรงค์ เรืองธนู

ชื่อ : นายบุญณรงค์ เรืองธนู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หน้าที่ : รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมลล์ : boonnarong@pattani1.go.th
โทรศัพท์ : 0817482365
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 139