ประวัติท่าน : นายจีระพงศ์ วิโสจสงคราม

ชื่อ : นายจีระพงศ์ วิโสจสงคราม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หน้าที่ : รับผิดชอบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ : jirapong@pattani1.go.th
โทรศัพท์ : 0865977385
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 122