ประวัติท่าน : นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว

ชื่อ : นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หน้าที่ :
อีเมลล์ : Adtasit@pattani1.go.th
โทรศัพท์ : 0816782200
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 215