ระบบสารสนเทศ
  
 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu

เว็บไซต์โรงเรียน

  

ดาวน์โหลด
  
  
  
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 เริ่มนับ 1 / .. / 2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
288 คน
สถิติเดือนนี้
6181 คน
สถิติปีนี้
6181 คน
สถิติทั้งหมด
513500 คน  
͡ؤҡǴ :  

  ͡        ؤҡ÷


: นายสมาน เง๊าะ
˹ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
˹ҷ : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
: sman_212@hotmail.com
Ѿ : 0897361797

: น.ส.พิศดา คำศิริ
˹ : นิติกร ชำนาญการพิเศษ
˹ҷ : กลุ่มงาน นิติกร
: pissada1957@hotmail.com
Ѿ : 0841947955

: นางประทีป แก้วเลี่ยม
˹ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
˹ҷ : กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
: 2502prateep@gmail.com
Ѿ : 0862861256

: นางสายจิต ทิพย์มณี
˹ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
˹ҷ : กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
: saiohit_92@hotmail.com
Ѿ : 0810989897

: นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบ
˹ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
˹ҷ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
: keaw_ptn@hotmail.com
Ѿ : 0810923486

: นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร
˹ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
˹ҷ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
: nowarat_27@hotmail.com
Ѿ : 0849671881

: น.ส.สุไรดา หมัดเลียด
˹ : นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
˹ҷ : กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
: monpower.ptn1@gmail.com
Ѿ : 0897378591

: น.ส.วรรณพร ณ สงขลา
˹ : พนักงานราชการ
˹ҷ : กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
: yeho2524@gmail.com
Ѿ : 093-747111

: นางสุรเพ็ญ ณ สงขลา
˹ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
˹ҷ : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
: surapen03@gmail.com
Ѿ : 0896557333

: นางสาวสุรีย์ ศรีมิตร
˹ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
˹ҷ : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
: nat_2510@hotmail.com
Ѿ : 0899759873

: นางพัชรี ภู่เพชร
˹ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
˹ҷ : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
: torphacharee@gmail.com
Ѿ : 0872870659

ѧʴ˹ҷ 1/1
<< 1 >>


นับถอยหลังสู่การสอบ
O-NET'61