ระบบสารสนเทศ
  
 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu

เว็บไซต์โรงเรียน

  

ดาวน์โหลด
  
  
  
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 เริ่มนับ 1 / .. / 2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
279 คน
สถิติเดือนนี้
6172 คน
สถิติปีนี้
6172 คน
สถิติทั้งหมด
513491 คน  
͡ؤҡǴ :  

  ͡        ؤҡ÷


: นางณัฐพร สุวรรณชนะ
˹ : นักจัดการงานทั้วไปชำนาญการพิเศษ
˹ҷ : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
: nn.221@hotmail.com
Ѿ : 0869620127

: นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า
˹ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
˹ҷ : งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
: partypanisa@gmail.com
Ѿ : 0892968237

: นางพัลภา เพ็ชรยอดศรี
˹ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
˹ҷ : งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
: pallapa@hotmail.com
Ѿ : 0862980794

: นางสาวเรียม โรสิกะ
˹ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
˹ҷ : หน้าห้องผู้อำนวยการ
: ream@hotmail.com
Ѿ : 0872885305

: นางจิตติมาศ พวงมณี
˹ : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
˹ҷ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
: Jittimas_tik@hotmail.com
Ѿ : 0864806271

: นายปราโมทย์ จันทรัตน์
˹ : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
˹ҷ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
: mot_2557@hotmail.co.th
Ѿ : 0890243961

: นางสาวศศิธร แซ่หลี
˹ : พนักงานราชการ
˹ҷ : งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
: sasithon372@gmail.com
Ѿ : 0904807644

: ส.อ.นิวัฒน์ สวัสดิภาพ
˹ : พนักงานราชการ
˹ҷ : งานวิทยุสื่อสารและความมั่งคง
: sawatdipap3@gmail.com
Ѿ : 083184060

: นายอนุรักษ์ มามะ
˹ : พนักงานจ้างเหมาบริการ
˹ҷ : พนักงานขับรถ
: anurak@hotmail.com
Ѿ : 0847504145

: นายหิ้น เขียวหมี
˹ : ช่างสี 4
˹ҷ : พนักงานขับรถ
: hing_ptn1@hotmail.com
Ѿ : 0819634806

: นายเสถียร ราชแก้ว
˹ : ช่างสี 4
˹ҷ : พนักงานขับรถ
: satean_ptn1@hotmail.com
Ѿ : 0807027785

: นายโกศล โลหิตธาดา
˹ : ช่างปูน 4
˹ҷ : อัดสำเนา
: kosong_ptn1@hotmail.com
Ѿ : 0862979349

: นายศรายุทธ ค้าขึ้น
˹ : พนักงานราชการ
˹ҷ : พนักงานขับรถ
: sarayut_ptn1@hotmail.com
Ѿ : 0815420881

: นายวิสุทธิ์ ทองไหม
˹ : ลูกจ้างชั่วคราว
˹ҷ : ทำความสะอาด
: visut_ptn1@hotmail.com
Ѿ : 0811896476

: นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก
˹ : พนักงานราชการ
˹ҷ : งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
: p21ptn@gmail.com
Ѿ : 0883950127

: นายแวฮาซัน สาและ
˹ : พนักงานรักษาความปลอดภัย
˹ҷ : รักษาความปลอดภัย
: hasan_ptn1@gmail.com
Ѿ :

: นางวนิดา ศรีสุวรรณ
˹ : แม่บ้าน
˹ҷ : แม่บ้าน
: wanida_ptn1@gmail.com
Ѿ : 0810987152

: นายยูฮัน สาแล๊ะ
˹ : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
˹ҷ : สารบรรณกลาง
: Uhan@hotmail.com
Ѿ : 0882997586

ѧʴ˹ҷ 1/1
<< 1 >>


นับถอยหลังสู่การสอบ
O-NET'61