[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 2.5 Modify By Libservice


ระบบสารสนเทศ
  
CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu

เว็บไซต์โรงเรียน

  
ดาวน์โหลด
  
  
  
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เริ่มนับ 1 / ม.ค. / 2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
157 คน
สถิติเดือนนี้
3298 คน
สถิติปีนี้
50224 คน
สถิติทั้งหมด
495016 คน  
เลือกบุคลากรแต่ละหมวด :  

  เลือกค้นหา        บุคคลากรทั้งหมด


ชื่อ : นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หน้าที่ :
อีเมล์ : Adtasit@pattani1.go.th
โทรศัพท์ : 0816782200

ชื่อ : นายบุญณรงค์ เรืองธนู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หน้าที่ : รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมล์ : boonnarong@pattani1.go.th
โทรศัพท์ : 0817482365

ชื่อ : นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
หน้าที่ : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
อีเมล์ : abdullayid@pattani1.go.th
โทรศัพท์ : 0810956377

ชื่อ : นางณัฐพร สุวรรณชนะ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั้วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ : nn.221@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0869620127

ชื่อ : นางกัลยา ศัลกวิเศษ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อีเมล์ : skallaya@gmail.com
โทรศัพท์ : 0810961446

ชื่อ : นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่ : งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ : partypanisa@gmail.com
โทรศัพท์ : 0892968237

ชื่อ : นางพัลภา เพ็ชรยอดศรี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่ : งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
อีเมล์ : pallapa@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0862980794

ชื่อ : นางสาวเรียม โรสิกะ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่ : หน้าห้องผู้อำนวยการ
อีเมล์ : ream@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0872885305

ชื่อ : นางจิตติมาศ พวงมณี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : Jittimas_tik@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0864806271

ชื่อ : นายปราโมทย์ จันทรัตน์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หน้าที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : mot_2557@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 0890243961

ชื่อ : นางสาวศศิธร แซ่หลี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่ : งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ : sasithon372@gmail.com
โทรศัพท์ : 0904807644

ชื่อ : ส.อ.นิวัฒน์ สวัสดิภาพ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่ : งานวิทยุสื่อสารและความมั่งคง
อีเมล์ : sawatdipap3@gmail.com
โทรศัพท์ : 083184060

ชื่อ : นายมนูญ ภูริวิทย์
ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์ 3
หน้าที่ : พนักงานขับรถ
อีเมล์ : manoon@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0869667500

ชื่อ : นายอนุรักษ์ มามะ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่ : พนักงานขับรถ
อีเมล์ : anurak@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0847504145

ชื่อ : นายหิ้น เขียวหมี
ตำแหน่ง : ช่างสี 4
หน้าที่ : พนักงานขับรถ
อีเมล์ : hing_ptn1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0819634806

ชื่อ : นายเสถียร ราชแก้ว
ตำแหน่ง : ช่างสี 4
หน้าที่ : พนักงานขับรถ
อีเมล์ : satean_ptn1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0807027785

ชื่อ : นายโกศล โลหิตธาดา
ตำแหน่ง : ช่างปูน 4
หน้าที่ : อัดสำเนา
อีเมล์ : kosong_ptn1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0862979349

ชื่อ : นายศรายุทธ ค้าขึ้น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่ : พนักงานขับรถ
อีเมล์ : sarayut_ptn1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0815420881

ชื่อ : นายวิสุทธิ์ ทองไหม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ : ทำความสะอาด
อีเมล์ : visut_ptn1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0811896476

ชื่อ : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่ : งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อีเมล์ : p21ptn@gmail.com
โทรศัพท์ : 0883950127

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>