[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 9 / ก.ค. / 2558
อนาคตของคอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ที่มองไม่เห็น
อนาคตของคอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ที่มองไม่เห็น อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 3 ครั้ง.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 27 / มี.ค. / 2558
การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดยนางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 13 / มี.ค. / 2558
นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เสนอ รายงานประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เสนอ รายงานประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 7 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 11 / ก.พ. / 2558
แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 11 / ก.พ. / 2558
การขอตั้งงบประมาณค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
การขอตั้งงบประมาณค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 / ก.พ. / 2558
การปฏิบัติงานระบบ e-GP
คู่มือการปฏิบัติงาน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 / ก.พ. / 2558
การถูกดำเนินการทางวินัย...กับ...การถูกดำเนินคดีอาญา
ข้าราชการหลายท่านยังสับสนกับกรณีข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย ในเรื่องที่ถูกดำเนินคดีอาญา ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งในเรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาสาระและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะทำให้สามารถเข้าใจได้ดี อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หน่วยตรวจสอบภายใน 11 / ก.พ. / 2558
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๓ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ส่วนที่ ๒ การควบคุมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามข้อ ๑๕๕ สามารถสรุปย่อสาระสำคัญตามขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการการจัดการศึกษา 11 / ก.พ. / 2558
คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัว บริบทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 8 / ม.ค. / 2558
วิธีใช้งาน Google drive เก็บไฟล์บนพื้นที่ฟรี ง่ายๆ
Google drive (Google ไดรฟ์) ฝากไฟล์(Files)ออนไลน์(Online)ง่ายๆ สอนวิธีใช้งาน Google drive เก็บไฟล์บนพื้นที่ฟรี ง่ายๆ สะดวกสบาย แบบระเอียด มีภาพประกอ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ 8 / ม.ค. / 2558
3G โมเด็มเราท์เตอร์ มิติใหม่แห่งการเชื่อมต่อ
3G โมเด็มเราท์เตอร์(3G Modem Router) เทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามอง 3G โมเด็มเราท์เตอร์ มิติใหม่แห่งการเชื่อมต่อ เมื่อเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเปลี่ยน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร 073-460079 โทรสาร 073-460080
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา mpict157@gmail.com