[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

หน่วยตรวจสอบภายใน 11 / ก.พ. / 2558
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๓ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ส่วนที่ ๒ การควบคุมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามข้อ ๑๕๕ สามารถสรุปย่อสาระสำคัญตามขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร 073-460079 โทรสาร 073-460080
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา mpict157@gmail.com