สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
แสดงทั้งหมด