สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื่อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
ประกาศเชิญชวนซื้อโต๊ะเก้าอี้ สพป.ปัตตานี เขต 1[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน สพป.ปัตตานี[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
แสดงทั้งหมด