การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
การจัดซื้อครุภัณฑ์[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคร^[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัศนศึกษาและศึกษาดู.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
แสดงทั้งหมด