รายละเอียดข่าวสาร : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3
    

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

[รายวิชา ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์]


ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑


  วิทยาศาสตร์ ป.๓ เทอม ๑ เล่มที่ ๑ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒


  วิทยาศาสตร์ ป.๓ เทอม ๒ เล่มที่ ๑

[Credits : สพป.ปัตตานี เขต ๒]


บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แผนการสอน ที่ผ่านมาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  1 2 page 1 / 2
 แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 3[25-10-2559]
 แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2[25-10-2559]
 แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1[25-10-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6[05-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5[05-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4[05-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3[05-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2[05-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1[05-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ป.๖[04-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ป.๕[04-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ป.๔[04-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6[04-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5[04-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4[04-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3[04-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2[04-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1[01-07-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6[30-06-2559]
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5[30-06-2559]


หน้าแรก