รายละเอียดข่าวสาร : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ขยายเวลาการรับสมัครโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
    ขยายเวลาการรับสมัครโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  ปี 2561  และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-02-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 578,892 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
    1 page 1 / 1
   หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้[10-07-2561]
   ขยายเวลาการรับสมัครโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561[15-02-2561]
   ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2561[15-06-2561]
   ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐[03-05-2561]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559[30-08-2561]
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559[09-08-2561]
    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559[02-08-2561]
   ขอเชิญเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[15-05-2561]


  หน้าแรก