รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านปะกาฮะรัง

"ค่าย KID ไทย คณิต วิทย์"
    วันที่ 8-10 มกราคม 2561  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรังนำโดยนางอัสน๊ะ คำเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ได้จัดโครงการ "ค่าย KID ไทย คณิต วิทย์" ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้มากมาย  อาทิเช่น  ฐานกระดานเก้าช่อง ฐานบิงโกแสนสนุก ฐานจิ๊กซอเล่าเรื่อง ฐานบอกใบ้ทายคำ ฐานพรายกระซิบ ฐานเปิดไข่หาความหมาย ฐานติวพิชิต o-net  ฐานความลับของสี  ฐานเบ็ตตกน้ำแข็ง  ฐานโหลสีรุ้ง  ฐานจรวดชามหัศจรรย์  ฐานจรวดทำงานอย่างไร  ฐานภูเขาไฟระเบิด  ฐานกระดาษปากแก้ว ฐานแรงตึงผิว  ฐานคณิตโมเดล ฐานลูกเต๋าคิดเลขเร็ว ฐานคณิตคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ในระดับประถมศึกษา  และระดับปฐมวัย ประกอบด้วยฐานคณิตคิดสนุก เล่าไปวาดไป ฐานตอบดีดีมีรางวัล พับกระดาษแสนสนุก ฐานนำ้มะนาวโซดาแสนอร่อย ฐานภูเขาไฟระเบิด ฐานสถานีเติมลม และฐานเรือสะเทินนำ้สะเทินบกและจรวด 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปะกาฮะรัง
  1 2 3 page 1 / 3
 รับโล่รางวัลห้องสมุดคุณภาพ[22-09-2561]
  กลุ่มโรงเรียนซาเด็ง สพป.นร.เขต 1 มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[22-09-2561]
 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนและการจัดการขยะอันตราย[13-09-2561]
 นโยบาย ๙ เยี่ยม กับ นายอำเภอไชยพร... “เยี่ยมโรงเรียน รายสัปดาห์” [06-08-2561]
 จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯพัฒนาโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[06-08-2561]
 ประเมินห้องสมุดคุณภาพ[23-07-2561]
 กิจกรรมการแสดง"งานรักษ์เกลือหวาน"[23-07-2561]
 ร่วมนำเสนอโครงการฯ ในงานเปิดบ้านแสนสุข [23-07-2561]
 อาหารเช้าเพื่อน้องยากจน[23-07-2561]
 การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่[23-07-2561]
 กิจกรรม"เสต็มศึกษา"[15-07-2561]
 รพ.สต.ปะกาฮะรังตรวจสุขภาพนักเรียน[15-07-2561]
 กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา[15-07-2561]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์[15-07-2561]
 กิจกรรม"รณรงค์ไม่สูบบุหรี่"[15-07-2561]
 กิจกรรมกีฬาสี"ปะกาฮะรังเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2561[15-07-2561]
 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีบริการตัดผมนักเรียน[15-07-2561]
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "รอมฎอนสัมพันธ์"[10-06-2561]
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด "บุหรี่ภัยร้ายใกล้ตัว" [10-06-2561]
 โครงการวัยรุ่นวัยใสเรียนรู้่เพศศึกษา[10-06-2561]

หน้าแรก