รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านปะกาฮะรัง

"ค่าย KID ไทย คณิต วิทย์"
    วันที่ 8-10 มกราคม 2561  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรังนำโดยนางอัสน๊ะ คำเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ได้จัดโครงการ "ค่าย KID ไทย คณิต วิทย์" ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้มากมาย  อาทิเช่น  ฐานกระดานเก้าช่อง ฐานบิงโกแสนสนุก ฐานจิ๊กซอเล่าเรื่อง ฐานบอกใบ้ทายคำ ฐานพรายกระซิบ ฐานเปิดไข่หาความหมาย ฐานติวพิชิต o-net  ฐานความลับของสี  ฐานเบ็ตตกน้ำแข็ง  ฐานโหลสีรุ้ง  ฐานจรวดชามหัศจรรย์  ฐานจรวดทำงานอย่างไร  ฐานภูเขาไฟระเบิด  ฐานกระดาษปากแก้ว ฐานแรงตึงผิว  ฐานคณิตโมเดล ฐานลูกเต๋าคิดเลขเร็ว ฐานคณิตคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ในระดับประถมศึกษา  และระดับปฐมวัย ประกอบด้วยฐานคณิตคิดสนุก เล่าไปวาดไป ฐานตอบดีดีมีรางวัล พับกระดาษแสนสนุก ฐานนำ้มะนาวโซดาแสนอร่อย ฐานภูเขาไฟระเบิด ฐานสถานีเติมลม และฐานเรือสะเทินนำ้สะเทินบกและจรวด 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปะกาฮะรัง
  1 2 page 1 / 2
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560[19-03-2561]
 ศึกษาดูงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข[19-03-2561]
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[19-02-2561]
 โครงการO-NETระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[30-01-2561]
 กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน[30-01-2561]
 ค่ายเยาวชนรักคณิตศาสตร์[30-01-2561]
 โครงการ"เคาะประตูเยี่ยมบ้าน"[26-01-2561]
 สนามสอบ i-net โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[25-01-2561]
 16 มกราวันครูแห่งชาติ[25-01-2561]
 "วันเด็กแห่งชาติบ้านปะกาฮะรัง"[15-01-2561]
 "ค่าย KID ไทย คณิต วิทย์"[10-01-2561]
 Big Cleaning Day[06-12-2561]
 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน บรรเทาอุทกภัย[05-12-2561]
 "โครงการ ๙กิจวัตร ก้าวสู่วิถีพอเพียง" การคัดเลือกรางวัลระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง[05-12-2561]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[24-11-2561]
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า[23-11-2561]
 โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[10-10-2561]
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน[21-09-2561]
 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง[05-09-2561]
 การประเมินภูมิทัศน์โรงเรียน[05-09-2561]

หน้าแรก