รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การสอบคัดเลือกนักเรียน “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)”
    วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐น.- ๑๑.๐๐น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ เป็นประธานอำนวยการสอบ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)” มีนักเรียนสมัครเข้าสอบ จำนวน ๑,๔๖๑ คน ดังนี้
๑. คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ๖๒๓ คน
๒.คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๒๑ คน
๓.วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา๗๑๗ คน
           สนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวน ๓๗ ห้อง
ทั้งนี้นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายบุญณรงค์ เรืองธนู รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าสอบการแข่งขันในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-01-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 page 1 / 3
 ร่วมเข้ารับชม video conference ในหัวข้อ การรับนักเรียน[19-01-2561]
  เข้าร่วมเปิดพิธี โครงการเปิดบ้าน R-ตานี ประชารัฐร่วมใจ ในวิถีฝีมือชน[18-01-2561]
 ร่วมงานรำลึกพระคุณครูในงานวันครู อ.หนองจิก[16-01-2561]
 ประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [15-01-2561]
 ประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [15-01-2561]
 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ในระยะ ๑ ปี นางนิซิลมา นิภิรมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม [12-01-2561]
 ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ[10-01-2561]
 การสอบคัดเลือกนักเรียน “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)”[07-01-2561]
 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ในระยะ ๑ ปี[09-01-2561]
  ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี [09-01-2561]
 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด โรงเรียนสายบุรี แจ้งประชาคาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี[29-11-2561]
 โครงการ "50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรักสู่โรงเรียนขาดแคลน"เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ ส.อ.ท ครบรอบ 50 ปี[29-11-2561]
 ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดปัตตานี[28-11-2561]
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของด.ญ.ฮากีหม๊ะ กาแบ นักเรียนโรงเรียนบ้านกาฮงเสียชีวิต[28-11-2561]
 ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ระดับอำเภอ [30-10-2561]
 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสายหมอ [27-09-2561]
  คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมวิชาการชบาบานการศึกษาตานี ๑[27-09-2561]
 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการชบาบาน 60[25-09-2561]
 ประเมินรางวัลพระราชทานโรงเรียน[25-09-2561]
 โครงการครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข ในสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนคุณธรรม) ขยายผลปี 2560 [22-09-2561]

หน้าแรก