รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

วันที่ 10 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอหนองจิก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนใหม่พัฒนวิทย์ และโรงเรียนประชาอุทิศโคกม่วง
    วันที่ 10 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอหนองจิก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนใหม่พัฒนวิทย์ และโรงเรียนประชาอุทิศโคกม่วง

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 วันที่ 15 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอหนองจิก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านควนดิน และโรงเรียนวัดสุวรรณากร[15-01-2561]
 จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2560[15-01-2561]
 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจ้งระเบียบการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560ให้กับกรรมการคุมสอบ [14-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2560[14-01-2561]
 วันที่ 10 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอหนองจิก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนใหม่พัฒนวิทย์ และโรงเรียนประชาอุทิศโคกม่วง[10-01-2561]
 วันที่ 10 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอเมือง จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนเมืองปัตตานี และโรงเรียนบ้านกอแลบีเละ[10-01-2561]
 วันที่ 9 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอเมือง จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านตะลุโบะ โรงเรียนบ้านกรือเซะ โรงเรียนบ้านยูโย[09-01-2561]
 วันที่ 9 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอเมือง จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านตะลุโบะ โรงเรียนบ้านกรือเซะ โรงเรียนบ้านยูโย[09-01-2561]
 วันที่ 8 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอหนองจิก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านวัดสถิตชลธาร และโรงเรียนบ้านปากบางตาวา[08-01-2561]
 วันที่ 8 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอเมือง จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ และโรงเรียนบ้านสระมาลา[08-01-2561]
 อบรมครูผู้สอนภาษาไทย ครั้งที่ 6 ระดับชั้น ป.1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด[07-01-2561]
 การอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ครั้งที่ 6 ระดับชั้น ป.1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด[06-01-2561]
 วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 ประชุมศึกษานิเทศก์[05-01-2561]
 วันที่ 4 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอเมือง จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านกือยา โรงเรียนบ้านลดา โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ[04-01-2561]
 วันที่ 3 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอหนองจิก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ และโรงเรียนบ้านปะกาลือสง[04-01-2561]
 วันที่ 3 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอยะหริ่ง จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี โรงเรียนบ้านปุลากง โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม โรงเรียนบ้านใหม่[03-01-2561]
 วันที่ 3 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอเมืองปัตตานี มีจำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านกะมิยอ โรงเรียนบ้านกาแลบือซา และโรงเรียนบ้านสะบารัง[03-01-2561]
 ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาล ป.3 ป.6 โรงเรียนบ้านแคนา และโรงเรียนรัชดาภิเษก[27-12-2561]
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา[28-12-2561]
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี[20-12-2561]

หน้าแรก