รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านบ่ออิฐ

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ในระยะ ๑ ปี
    เมื่อวันที่ 3 มกราคม  2561  ทางโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ได้ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ในระยะ ๑ ปี นางจันทนา  บุญญถิร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
นายอับดุลลายิด  เบ็ญฮาวัน         รองผู้อำนวยการ สพป.ปน.๑
นายอภิชาติ  อับดุลเล๊าะ              ผู้ทรงคุณวุฒิ
        นายธำรงศักดิ์   ตันนิยม               ผอ.โรงเรียนบ้านตะลุโบะ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบ่ออิฐ
  1 page 1 / 1
 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ในระยะ ๑ ปี [10-01-2561]
 จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2560[10-11-2561]
 การจัดงานเกษีนณ[05-10-2561]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้[30-08-2561]

หน้าแรก