รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านค่าย

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560
    โรงเรียนบ้านค่าย จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 โดยมี นายมานพ บุญแนบ เป็นประธานเปิด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-12-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านค่าย
  1 page 1 / 1
 กิจกรรม "วันแห่งความสำเร็จ" ประจำปีการศึกษา 2560[26-03-2560]
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง[20-02-2560]
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี[20-02-2560]
 โครงการให้ความรู้คัดแยกขยะตามหลักการ ๓Rs[12-02-2560]
 ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560[29-12-2560]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[06-11-2560]
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน[02-10-2560]
 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา[22-09-2560]
 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการรวมน้ำใจสู่รอมฎอน [06-06-2560]
 อาซูรอสัมพันธ์[16-02-2560]
 รวมพลังแห่งความภักดี[22-11-2560]
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[16-09-2560]
 กิจกรรมกีฬาสี[10-08-2560]

หน้าแรก