รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านปะกาฮะรัง

Big Cleaning Day
    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง. นำโดยนางอัสน๊ะ คำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ได้ร่วมกันทำการ Big Cleaning โรงเรียนครั้งใหญ่หลังจากโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ทหารและหน่วยรถดับเพลิงมาร่วมด้วยช่วยกัน จนโรงเรียนสะอาดสวยงามกลับสู่สภาพปกติ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-12-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปะกาฮะรัง
  1 2 page 1 / 2
 กิจกรรม"เสต็มศึกษา"[15-07-2560]
 รพ.สต.ปะกาฮะรังตรวจสุขภาพนักเรียน[15-07-2560]
 กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา[15-07-2560]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์[15-07-2560]
 กิจกรรม"รณรงค์ไม่สูบบุหรี่"[15-07-2560]
 กิจกรรมกีฬาสี"ปะกาฮะรังเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2561[15-07-2560]
 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีบริการตัดผมนักเรียน[15-07-2560]
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "รอมฎอนสัมพันธ์"[10-06-2560]
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด "บุหรี่ภัยร้ายใกล้ตัว" [10-06-2560]
 โครงการวัยรุ่นวัยใสเรียนรู้่เพศศึกษา[10-06-2560]
 กิจกรรมพุธสุขหรรษา[10-06-2560]
 คณะครูอบรมสะเต็มศึกษา[10-06-2560]
 ปลัดอำเภอประจำตำบลปะการังเยี่ยมเยือนคณะครูและนักเรียน[10-06-2560]
 กิจกรรมประชุมสภานักเรียน[10-06-2560]
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561[10-06-2560]
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560[19-03-2560]
 ศึกษาดูงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข[19-03-2560]
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[19-02-2560]
 โครงการO-NETระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[30-01-2560]
 กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน[30-01-2560]

หน้าแรก