รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านปะกาฮะรัง

Big Cleaning Day
    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง. นำโดยนางอัสน๊ะ คำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ได้ร่วมกันทำการ Big Cleaning โรงเรียนครั้งใหญ่หลังจากโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ทหารและหน่วยรถดับเพลิงมาร่วมด้วยช่วยกัน จนโรงเรียนสะอาดสวยงามกลับสู่สภาพปกติ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-12-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปะกาฮะรัง
  1 2 page 1 / 2
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560[19-03-2560]
 ศึกษาดูงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข[19-03-2560]
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[19-02-2560]
 โครงการO-NETระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[30-01-2560]
 กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน[30-01-2560]
 ค่ายเยาวชนรักคณิตศาสตร์[30-01-2560]
 โครงการ"เคาะประตูเยี่ยมบ้าน"[26-01-2560]
 สนามสอบ i-net โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[25-01-2560]
 16 มกราวันครูแห่งชาติ[25-01-2560]
 "วันเด็กแห่งชาติบ้านปะกาฮะรัง"[15-01-2560]
 "ค่าย KID ไทย คณิต วิทย์"[10-01-2560]
 Big Cleaning Day[06-12-2560]
 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน บรรเทาอุทกภัย[05-12-2560]
 "โครงการ ๙กิจวัตร ก้าวสู่วิถีพอเพียง" การคัดเลือกรางวัลระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง[05-12-2560]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[24-11-2560]
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า[23-11-2560]
 โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[10-10-2560]
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน[21-09-2560]
 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง[05-09-2560]
 การประเมินภูมิทัศน์โรงเรียน[05-09-2560]

หน้าแรก