รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านปะกาฮะรัง

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน บรรเทาอุทกภัย
    วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง. นำโดยนางอัสน๊ะ คำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พร้อมเครื่องยังชีพเพื่อให้กำลังใจแก้นักเรียนและครอบครัวผู้ประสบภัยตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-12-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปะกาฮะรัง
  1 2 3 page 1 / 3
 รับโล่รางวัลห้องสมุดคุณภาพ[22-09-2560]
  กลุ่มโรงเรียนซาเด็ง สพป.นร.เขต 1 มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[22-09-2560]
 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนและการจัดการขยะอันตราย[13-09-2560]
 นโยบาย ๙ เยี่ยม กับ นายอำเภอไชยพร... “เยี่ยมโรงเรียน รายสัปดาห์” [06-08-2560]
 จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯพัฒนาโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[06-08-2560]
 ประเมินห้องสมุดคุณภาพ[23-07-2560]
 กิจกรรมการแสดง"งานรักษ์เกลือหวาน"[23-07-2560]
 ร่วมนำเสนอโครงการฯ ในงานเปิดบ้านแสนสุข [23-07-2560]
 อาหารเช้าเพื่อน้องยากจน[23-07-2560]
 การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่[23-07-2560]
 กิจกรรม"เสต็มศึกษา"[15-07-2560]
 รพ.สต.ปะกาฮะรังตรวจสุขภาพนักเรียน[15-07-2560]
 กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา[15-07-2560]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์[15-07-2560]
 กิจกรรม"รณรงค์ไม่สูบบุหรี่"[15-07-2560]
 กิจกรรมกีฬาสี"ปะกาฮะรังเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2561[15-07-2560]
 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีบริการตัดผมนักเรียน[15-07-2560]
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "รอมฎอนสัมพันธ์"[10-06-2560]
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด "บุหรี่ภัยร้ายใกล้ตัว" [10-06-2560]
 โครงการวัยรุ่นวัยใสเรียนรู้่เพศศึกษา[10-06-2560]

หน้าแรก