รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านปะกาฮะรัง

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน บรรเทาอุทกภัย
    วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง. นำโดยนางอัสน๊ะ คำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พร้อมเครื่องยังชีพเพื่อให้กำลังใจแก้นักเรียนและครอบครัวผู้ประสบภัยตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-12-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปะกาฮะรัง
  1 2 3 4 page 1 / 4
 ต้อนรับ "คณะดารา" มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา[21-01-2560]
 รางวัล"คุรุสดุดี"[21-01-2560]
 "วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง"[21-01-2560]
 กิจกรรม"เมาลิดสัมพันธ์"[27-12-2560]
 โรงเรียนจากนราธิวาสมาศึกษาดูงาน[17-12-2560]
 คณะกรรมการมาดำเนินการตรวจนับนักเรียน[06-12-2560]
 วิทยาลัยสารพัดช่างมาบริการตัดผม[30-11-2560]
 โรงเรียนบ้านกะลูปังมาศึกษาดูงาน[28-11-2560]
 "Big Cleaning Day"[16-11-2560]
 "สาธิตสเปรย์กันยุงสู่โรงเรียน" [15-11-2560]
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2561 [12-11-2560]
 ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกและโรคหัด[05-11-2560]
 รับโล่รางวัลห้องสมุดคุณภาพ[22-09-2560]
  กลุ่มโรงเรียนซาเด็ง สพป.นร.เขต 1 มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[22-09-2560]
 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนและการจัดการขยะอันตราย[13-09-2560]
 นโยบาย ๙ เยี่ยม กับ นายอำเภอไชยพร... “เยี่ยมโรงเรียน รายสัปดาห์” [06-08-2560]
 จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯพัฒนาโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง[06-08-2560]
 ประเมินห้องสมุดคุณภาพ[23-07-2560]
 กิจกรรมการแสดง"งานรักษ์เกลือหวาน"[23-07-2560]
 ร่วมนำเสนอโครงการฯ ในงานเปิดบ้านแสนสุข [23-07-2560]

หน้าแรก