หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


กิจกรรม"เสต็มศึกษา"

บ้านปะกาฮะรัง
รพ.สต.ปะกาฮะรังตรวจสุขภา...

บ้านปะกาฮะรัง
กิจกรรมประชุมกรรมการสถา...

บ้านปะกาฮะรัง
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

บ้านปะกาฮะรัง
กิจกรรม"รณรงค์ไม่สูบบุหร...

บ้านปะกาฮะรัง
กิจกรรมกีฬาสี"ปะกาฮะรังเ...

บ้านปะกาฮะรัง
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี...

บ้านปะกาฮะรัง
รอง.ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ตร...

บ้านมะปริง
กำนันตำบลมะนังยงมอบ เก้า...

บ้านชะเอาะ
วันศุกร์ ที่6 ก.ค.2561 เวลา08.30 น...

บ้านชะเอาะ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึก...

บ้านชะเอาะ
การประเมินความสามารถด้า...

วัดศรีสุดาจันทร์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึก...

วัดศรีสุดาจันทร์
โครงการเรียนสัมพันธ์กับ...

วัดศรีสุดาจันทร์
กิจกรรมเลือกตั้งประธานน...

บ้านบูดี
สานสัมพันธ์ระหว่างโรงเร...

บ้านชะเอาะ
ดำเนินการทดสอบอ่านออกเข...

บ้านชะเอาะ
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรี...

บ้านชะเอาะ
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่...

ชุมชนวัดป่าศรี
ประเมินชำนาญการพิเศษตำแ...

บ้านบ่ออิฐ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 page 1 / 22