กิจกรรมของเขตพื้นที่


สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับช...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิ...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจก...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมพิธี...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเตรียมความพร้อมคณ...

กลุ่มอำนวยการ
นักศึกษาภาควิชาการบริหา...

กลุ่มอำนวยการ
รายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเร...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการตัดส...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการถอดบทเรียน นำเส...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมทบทวนมาตราการรักษ...

กลุ่มอำนวยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมือง...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับชม รายการ "พุธเช้า ...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ต่อยอดงา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการจัดทำเครื่องมื...

กลุ่มอำนวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงก...

กลุ่มอำนวยการ
“คุรุมุทิตา วันอำลาที่ภ...

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดอบ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเตรียมความพร้อมกา...

กลุ่มอำนวยการ
เลขาธิการ กพฐ. มอบโล่ห้อง...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีเปิดโครงการโรงเรียน...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 page 1 / 48