กิจกรรมของเขตพื้นที่


งานแถลงข่าว การแข่งขันกี...

กลุ่มอำนวยการ
วันครู ประจำปี 2562

กลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยกา...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้น...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการ...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกา...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมต้อน...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกันป...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับฟ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับฟังการประชุมทางไ...

กลุ่มอำนวยการ
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว ...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดอบรมเ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมปร...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธี...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมจัดก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตร...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ประ...

กลุ่มอำนวยการ
รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 page 1 / 51