กิจกรรมของเขตพื้นที่


ร่วมรับชม รายการ "พุธเช้า ...

กลุ่มอำนวยการ
PR.PTN 1 ขับเคลื่อนเสริมสร้าง...

กลุ่มอำนวยการ
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จ...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมการพัฒนาศักยภา...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับช...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมชี...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
พิธีมอบเกียรติบัตรและเง...

กลุ่มอำนวยการ
สพฐ.ติดตามโรงเรียนในโครง...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมรับฟังนโยบายโครงก...

กลุ่มอำนวยการ
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู...

กลุ่มอำนวยการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนห...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมชี้แจงสร้างความเข...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับชม รายการ "พุธเช้า ...

กลุ่มอำนวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวน...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมส่งก...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการส่งเสริมความสัมพ...

กลุ่มอำนวยการ
นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนิ...

กลุ่มอำนวยการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนห...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 page 1 / 45